- Gönderi İzleme
- Online Kurye Çağırma
- Kurye Fiyat Hesaplama
- Hava Kargo Fiyat Hesaplama
- Görüş ve Öneriler
- Müşteri Memnuniyeti Anketi


  English Ana Sayfa Hakkımızda İnsan Kaynakları İletişim

PTS Express PTS Havayolu PTS Karayolu PTS Denizyolu PTS Demiryolu
 Hızlı Gönderi Takibi  Gönderi ya da Referans Numarası: 

Servisler
- PTS Express (Ekspres Servis)
- ecoPTS (Ekonomik Servis)

Servis Rehberi
- Mikro İhracat
- Waybill (Konşimento)
- Proforma Fatura
- ATR-1 ve Menşei Belgeleri
- ABD Gönderileri

Fiyat ve Bölge Listeleri:
- Bölge Listesi ve Teslim Süreleri
- PTS Express Fiyat Listesi
- ecoPTS Ekonomi Fiyat Listesi

Online Hizmetler:
- Gönderi Takibi
- Kayıt Olmak
- Online Kurye Çağırma
- Fiyat Hesaplama

Download:
- Proforma Fatura / [word] - [pdf]
- ATR-1 Taahhütnamesi
- ATR-1 Talepnamesi

ATR-1 ve Menşei Belgeleri
Bütün uluslararası yükler gümrüklerde işleme tabi tutulurlar. Sadece Avrupa Birliği ülkelerinden Avrupa Birliği ülkelerine olan gönderiler serbest dolaşıma tabi olduğu için gümrük kapılarında işlem görmezler.

Düşük Değerli Gönderiler:
Varış ülkesine göre farklılık göstermekle beraber, Avrupa Birliğinde aktarma noktamız olan Almanya için, alıcı firma adına düzenlenen Proforma Fatura üzerinde "samples" (numune) ibaresi geçmek kaydıyla tıpatıp aynı modeldeki her bir numune en fazla 5 adedi ve aynı modelin değeri toplam 50 Euro'yu geçmemek kaydıyla toplam fatura bedeli 250 Euro'dan az olduğu sürece düşük değerli gönderi kabul edilir.
Ayakkabı gönderilerinde ölçüt üç çifttir. Model, renk ve üretim materyali ayırıcı bir özellik olarak kabul edilirken beden ölçüsü ayırıcı özellik değildir.

Ayrıca ürün adedi sınırı olmaksızın toplam fatura değeri 22 Euro'dan az olan gönderiler de düşük kıymetli gönderi kapsamındadır.

Düşük kıymetli gönderiler varış gümrüklerinde gümrük vergisi ve KDV alınmadan serbest bırakılırlar.

Yüksek Değerli Gönderiler:
Yukarıda belirtilen düşük değerli gönderi ölçütlerine uymayan gönderiler Yüksek Değerli gönderiler olarak adlandırılır ve bunların her biri için varış gümrüklerinde ayrı beyanname açılır.

ATR-1 belgesi malın gümrüklenmesi için zorunlu bir belge değildir; sadece malın menşeini kanıtlar ve alıcının gümrük vergisi ödemesine gerek kalmaz. Ancak Katma Değer Vergisi alıcıya her durumda fatura edilir. Gönderiler aynı günün akşamı gümrüklendiği için söz konusu vergiler alıcının teyidi alınmaksızın tarafımızdan peşinen ödenmekte ve sonradan alıcıya fatura edilmektedir. "Alıcıların ödemekten imtina edecekleri her türlü vergi göndericiye fatura edilir".

PTS tarafından ATR-1 düzenlenmesi:
Ticaret Odaları ilgili firmaya sattıkları ATR-1 Belgesini onaylamakta olup belge üzerindeki barkod ile ihracatçı firma ilişkilendirilmektedir. PTS'in bir başka firma adına ATR-1 Belgesi alabilmesi için ATR-1 Talepnamesinin e-posta (cs@pts.net) ya da faks (0212-651 6606) ile saat 10:00'a kadar ulaştırılması gerekmektedir. Ayrıca İTO üyesi firmalar için ATR-1 ekinde Maliye Bakanlığı antetli türkçe fatura ve ATR-1 Taahhütnamesi gerekmektedir. İTO üyesi olmayan firmalardan ise ek olarak son üç ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi istenmekte olup kapasite raporu ve benzeri belgeler de istenebilir.

PTS'in firmalar adına ATR-1 belgesini onaylatabilmesi için belgenin İTO'dan satın alınmış olması, her nüshası kaşelenmiş ATR-1 belgesi, Maliye onaylı türkçe fatura ve ATR-1 Taahhütnamesinin kuryemize teslim edilmesi gerekmektedir.
Bu durumun tercih edilmesi halinde PTS kuryesi bölgeyi terk edemeyeceği için, ATR-1 belgesinin düzenlenmesi ve onayı ertesi iş günü gerçekleşmektedir.

Aynı gün İTO onayının alınabilmesi için firmaların kaşelenmiş ATR-1 belgelerini PTS merkezinde bulundurmaları önerilmektedir. Bu sayede firmaların türkçe fatura ve ATR-1 Taahhütnamesini saat 14:30'a kadar e-posta ya da faks ile PTS'e iletmesi yeterlidir. Aynı günkü uçuşun yakalanabilmesi için; kaşeli ve imzalı orjinal ATR-1 belgesinin saat 15:00'e kadar PTS'e ulaştırılması gerekmektedir.
ATR-1 belgesini kendileri hazırlayan firmalar, İTO tarafından onaylanmış belgeyi saat 15.00'e kadar havalimanı gümrüğünde bulunan PTS yetkilisine bırakabilirler. ATR-1 belgesi çıkış gümrüğünde PTS tarafından onaylatılır.

Beyan edilen bilgilerin doğru olmaması durumunda gümrükler tarafından ciddi cezai yaptırımlar uygulanabilir. Gönderilerin daha hızlı gümrüklenebilmesi ve gecikmelere maruz kalınmaması için yukarıdaki kurallara uyulması önemle rica olunur.

Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler:

ALMANYA (Eur)
AVUSTURYA (Eur)
BELÇİKA (Eur)
BULGARİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ
DANİMARKA
ESTONYA
FİNLANDİYA (Eur)
FRANSA (Eur)
GÜNEY KIBRIS (Eur)
HIRVATİSTAN
HOLLANDA (Eur)
İNGİLTERE
İRLANDA (Eur)
İSPANYA (Eur)
İSVEÇ
İTALYA (Eur)
LETONYA
LİTVANYA
LÜKSEMBURG (Eur)
MALTA (Eur)
MACARİSTAN
POLONYA
PORTEKİZ (Eur)
ROMANYA (Eur)
SLOVAK CUMHURİYETİ
SLOVENYA (Eur)
YUNANİSTAN (Eur)

PTS Express PTS Havayolu PTS Karayolu PTS Denizyolu PTS Demiryolu
Hakkımızda   İnsan Kaynakları İletişim